MENU

Colorful Indian Wedding

October 23, 2019

[English Caption below]

Ấn Độ và Việt Nam là hai quốc gia có nền văn hóa lâu đời ở Châu Á. Lễ cưới là dịp trọng đại thể hiện đậm nét truyền thống, niềm tin và tín ngưỡng. Sẽ thế nào khi hai nền văn hóa tưởng chừng khác biệt này kết hợp lại làm một?
Trong văn hóa phương Đông, những màu sắc sặc sỡ như đỏ và vàng được tin là đem lại sự may mắn và là lời chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Đám cưới Ấn trên đất Việt khéo léo mang giao thoa về đức tin này kết hợp với nhau: Những màu sắc tươi sáng, nổi bật của các loại hoa kiểu Ấn đặt cạnh những vật trang trí truyền thống Việt Nam như quả dừa, lá dừa, hoa cúc… Cách sắp xếp này tưởng chừng không liên quan nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ dưới con mắt thẩm mỹ của người thiết kế và bàn tay lành nghề của đội ngũ trang trí nhà Sugar.
Khi văn hóa hòa làm một, con người kết nối với nhau một cách tự nhiên và khoảng cách địa lý được xóa mờ. Truyền thống lấy con người làm gốc, mà từ cái gốc đó chúng ta tự do sáng tạo để xích gần lại. Đó cũng là cách ta tôn trọng sự khác biệt và chung sống hài hòa với nhau.

India and Vietnam are two countries with long-standing cultures in Asia. Wedding is a big occasion that reflects traditions, beliefs and culture. What happens in a wedding that is inspired by two different countries with two different belief systems?
In Eastern culture, vivid colors like red and yellow are believed to bring good luck and blessings to the bride and groom. Indian weddings in Vietnam cleverly bring this combination of faith together: The bright, striking colors of Indian flowers are placed next to traditional Vietnamese decorations such as coconut, pineapple leaves, daisies, ect. This arrangement seemed unrelated but strangely harmonious under the aesthetic eyes of the designers and skilled hands of the decoration team.
When culture becomes one, people naturally connect with each other and geographical distance is blurred. People are the root for tradition to develop. We grow to be closer not apart. That is how we respect differences and live together in harmony.

CLOSE